Privacy- en cookieverklaring cr-emergis.nl

Via de website van Centrale Cliëntenraad Emergis worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Centrale Cliëntenraad Emergis acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren, bijvoorbeeld om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij via de website verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juli 2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die actief of passief rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken, te bereiken.

Doeleinden van verwerking

De hierboven genoemde persoonsgegevens verwerken wij alleen indien en voor zover dat nodig is in het kader van:

Het verlenen van toegang tot de website www.vcemergis.nl en de functionaliteiten op de website door middel van Google Analytics.

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Daartoe worden er cookies door Google geplaatst. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren. De cookies worden automatisch van uw device verwijderd, na de sessie en gedeeltelijk na maximaal 2 jaar.

In- en uitschakelen van cookies:

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies:

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Uw aanmelding voor onze nieuwsbrief

Via onze website kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief sturen wij maximaal twaalf keer per jaar. Voor het verzenden van de nieuwsbrief verwerken wij, met uw toestemming, de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres

De toestemming kunt u altijd weer intrekken, bijvoorbeeld via het linkje dat we in elke nieuwsbrief meezenden. Wij bewaren deze gegevens totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en maximaal 1 jaar nadat wij u voor het laatst een nieuwsbrief hebben gestuurd.

Het gebruik van ons contactformulier

Via onze website bieden wij een contactformulier aan. U kunt hier gebruik van maken als u vragen of opmerkingen heeft. Door ons aanbod om in contact te treden te accepteren, gaat u een overeenkomst met ons aan. Wij verwerken deze gegevens om uw bericht te kunnen beantwoorden, op grond van deze overeenkomst. Het betreft de volgende persoonsgegevens:

 • Contactgegevens (zoals naam en e-mailadres)
 • Onderwerp
 • Inhoud van uw bericht

Deze gegevens bewaren wij totdat uw vraag of opmerking is beantwoord en maximaal 1 maand nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben. Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Sommige bedrijven verwerken persoonsgegevens in onze opdracht, anderen zijn zelfstandig verantwoordelijk.

Verwerkers:

 • De leverancier van onze administratietools en ons administratiekantoor
 • ICT-dienstverleners
 • Vrijwilligers
 • Partijen die cookies aanleveren, zie hierboven

Beveiliging

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens op een passende manier worden beveiligd tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang. Wanneer wij andere partijen inschakelen om in onze opdracht persoonsgegevens te verwerken, zorgen wij ervoor dat deze partijen minimaal hetzelfde beveiligingsniveau hanteren en zich aan de wet houden.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Heeft u een vraag over deze website? Neem dan contact op via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0113 26 72 95

Centrale Cliëntenraad Emergis
Oostmolenweg 101
4481 PM, Kloetinge


Suggesties?

Heeft u klachten, tips of opmerkingen over de zorg binnen Emergis?                                                 kaartjes_website.jpg

Aarzel niet klik hier om contact met ons op te nemen.