De Centrale Cliëntenraad van Emergis (CCE) houdt zich bezig met cliëntenbelangen op beleidsniveau. Vanuit de Raad van Bestuur en directeuren komen regelmatig adviesaanvragen. Zoals beschreven onder het kopje wie zijn wij? wordt er advies gevraagd over onderwerpen die benoemd staan in de WMCZ. De raad heeft vanaf het moment van ontvangst zes weken om zich te beraden over het advies. In die periode leest de raad zich in, stelt vragen enzovoort. Wanneer er voldoende informatie is verzameld wordt er schriftelijk een advies uitgebracht.  Dit alles wordt gedaan vanuit cliënteperspectief. Het uitgangspunt van de CCE is dat de kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft.

Zo nodig geeft de CCE ook ongevraagd advies over onderwerpen waar zij knelpunten signaleerd. Deze knelpunten komen vaak voort uit gesprekken en tips vanuit cliënten. Let op: deze moeten wel komen vanuit een groep, of betrekking kunnen hebben op meerdere cliënten. De raad kan niet ingaan op persoonlijke problemen.
Het is daarom voor de raad erg belangrijk om informatie van de cliënten ontvangen. Zodra er onderwerpen binnen zijn worden deze besproken en indien nodig wordt er in gesprek gegaan met de teamleider, hoofd, directeur of raad van bestuur. Eventueel volgt er daarna een ongevraagd advies.

Één keer in de twee weken vergadert de raad. Op dat moment word de binnen gekomen informatie besproken. Veel informatie komt binnen via de e-mail zoals adviesaanvragen, algemene informatie enzovoort. Zes keer in het jaar is er een vergadering met de raad van bestuur waar twee keer de raad van toezicht bij aansluit. Natuurlijk kan de raad ook buitenom de geplande vergaderingen terecht bij de raad van bestuur.

Naast de reguliere vergadering sluiten raadsleden aan bij werkgroepjes. De onderwerpen van de werkgroepen lopen erg uit een zoals: veiligheid, zorgvisie enzovoort. De raad doet dit zodat zij vanuit cliëntperspectief een steentje kunnen bijdragen aan het beleid. Verder is het erg nuttig om al vooraf invloed te hebben. Wanneer er daarna een adviesaanvraag komt zijn de meeste knelpunten er al uitgehaald.

Naast het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen gaat de raad aan de slag met knelpunten, tips en opmerkingen die zij ontvangt van cliënten. Indien nodig gaat de raad in gesprek met de leidinggevende, directeur of Raad van Bestuur. Raadsleden sluiten ook regelmatig aan bij verschillende werkgroepen binnen Emergis, om vanuit cliëntperspectief bij te dragen aan het maken van beleid. Een werkgroep kan als onderwerp bijvoorbeeld veiligheid of zorgvisie hebben.

Het bezoeken van locaties van Emergis is ook een onderdeel van het werk van de CCE. Op deze manier weet de CCE beter wat er speelt op een locatie en hoe daar gewerkt wordt.


Suggesties?

Heeft u klachten, tips of opmerkingen over de zorg binnen Emergis?                                                 kaartjes_website.jpg

Aarzel niet klik hier om contact met ons op te nemen.